Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin

tel./fax: 25 684 35 95; 25 684 33 08; 25 684 39 57
Telefon kontaktowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy 601 079 113
e-mail: psse.garwolin@pis.gov.pl
godziny pracy: pon.-pt. 7:30-15:05 (kasa 8:00-14:00)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
we wtorki w godz.: 15:00-16:30
w środy w godz.: 8:00-11:00
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie została utworzona w 1954 r. Obszar działania PSSE obejmuje powiat garwoliński, w skład którego wchodzą:
- 2 miasta: Garwolin, Łaskarzew;
- 2 miasto-gminy: Pilawa, Żelechów;
- 10 gmin: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Miastków Kościelny, Sobolew, Wilga, Trojanów.

Strona główna

Aktualności

Bezpieczne ferie 2016

Okres ferii zimowych to czas wypoczynku dzieci i młodzieży, z którym wiąże się również szereg zagrożeń w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dlatego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przekazujeł najistotniejsze informacje, na które powinni Państwo zwrócić uwagę przed wysłaniem swoich podopiecznych na zimowy wypoczynek.

Czytaj więcej

Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy - informacje i wytyczne

Pałeczki jelitowe są to bakterie, które bytują w przewodzie pokarmowym każdego człowieka. Karbapenemy są to antybiotyki, które stosowane są w leczeniu ciężkich zakażeń. Szczepy CPE oznaczają grupę pałeczek jelitowych, które nabyły oporność na większość antybiotyków, w tym na karbapenemy. Rozprzestrzenianie się szczepów CPE wynika m.in. z nadmiernego stosowania antybiotyków.

Czytaj więcej

VII Przegląd Sztuk Teatralnych pt. „HIV/AIDS – kogo dotyczy?”

W ramach realizacji „Krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w 2015 roku”, w tym Światowego Dnia Walki z AIDS, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie przeprowadziła VII Przegląd Sztuk Teatralnych pt. „HIV/AIDS – kogo dotyczy?” 

Czytaj więcej

Komunikaty

Wszawica - folder informacyjny

Wszawica (pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny.

Czytaj więcej

Informacja GIS dotycząca aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy

Co zrobić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych? Nie lekceważ grypy. Chroń siebie i innych.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Wirus Zika

Zalecenia dla osób podróżujących w rejony utrzymującej się transmisji wirusa Zika - informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Ostrzeżenia te są powiadomieniami o żywności, która może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, kierowanymi do opinii publicznej, przygotowywanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. 

Czytaj więcej

Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. 

Czytaj więcej