Przejdź do treści

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony każdego roku 7 kwietnia, będzie przebiegał pod hasłem „Powszechna ochrona zdrowia: wszyscy, wszędzie”.

Powyższa kampania ma za zadanie przybliżać społeczeństwu i wzbudzać  zainteresowanie jakością życia ludzi na całym świecie. Ma motywować do podejmowania wspierających działania tam, gdzie jakość życia ludzi jest na najniższym, często głodowym poziomie oraz pozbawiona lub w znacznym stopniu ograniczona pod względem dostępu do opieki medycznej.

Zawiera informacje o problemach wielu narodów, które budzą wrażliwość ludzką, a jednocześnie skłaniają do jednoczenia się różnych środowisk, w wielu krajach do wspierania ubogich regionów świata. Dostarcza wiedzy o losach ludzi, których życie niejednokrotnie związane jest z trudnościami w wielu jego aspektach (wojny, głód, wyzysk jako tania siła robocza od najmłodszych lat itp.), niejednokrotnie zagrażających życiu, kształtuje system wartości u ludzi, a zwłaszcza przyczynia się do tworzenia empatii.

Kampania staje się motywującym bodźcem do uczestniczenia w społecznej działalności  na rzecz osób słabszych, mniej zaradnych, chorych czy niepełnosprawnych oraz negującym przemoc i nierówne traktowanie. Mamy nadzieję, że powyższa kampania rozbudzi wrażliwość społeczną na los ludzi w otaczającym środowisku.  

Po zastosowaniu funkcji tłumaczenia, informacje na temat przesłania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na obchody Światowego Dnia Zdrowia 2019 – 7 kwietnia, oraz na cały rok jako temat uspołeczniania dzieci i młodzieży można uzyskać w przeglądarce: Google Chrome: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019

źródło: http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia - KIEDY:  07.04.2019

W 1948 roku powstała Światowa Organizacja Zdrowia. W celu upamiętnienia tego dnia organizowany jest Światowy Dzień Zdrowia, który co roku ma inny temat przewodni.

WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. jest powszechna opieka medyczna. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu – lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Światowej Organizacji Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia 2019

źródło: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019

Uniwersalna ochrona zdrowia to cel numer jeden WHO. Kluczem do osiągnięcia tego jest zapewnienie, że każdy może uzyskać opiekę, której potrzebuje, kiedy jej potrzebuje, w samym sercu społeczności.

Postępy są dokonywane w krajach we wszystkich regionach świata.

Ale miliony ludzi nadal nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Miliony więcej zmuszone są wybierać między opieką zdrowotną a innymi codziennymi wydatkami, takimi jak jedzenie, odzież, a nawet dom.  

Dlatego WHO koncentruje się na powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia.

Więcej informacji: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019/about-the-campaign

O kampanii

Co chcemy osiągnąć poprzez kampanię?

Ta kampania ma na celu pomóc ludziom lepiej zrozumieć, co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne - jakie usługi i wsparcie powinny być dostępne i gdzie. Zapewnimy materiały wizualne, które pomogą ludziom, którzy mają dostęp do wysokiej jakości, niedrogiej opieki zdrowotnej, aby zrozumieć, jak wygląda życie ludzi bez niej i popierać równy dostęp do opieki wszędzie.

Pracownicy służby zdrowia będą mieli do odegrania ważną rolę w kampanii, pomagając decydentom w dziedzinie zdrowia rozpoznać, czego ludzie potrzebują w zakresie opieki, szczególnie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.  

Kampania stanowi również okazję dla ministrów zdrowia i innych decydentów rządowych do podjęcia działań w celu wyeliminowania luk w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w swoich krajach, a także podkreślenia postępów, które już zostały poczynione.

Na Światowy Dzień Zdrowia opublikujemy coroczną publikację danych WHO na temat zdrowia, Raport Statystyki Zdrowia Świata. Raport będzie zawierał informacje na temat trendów zdrowotnych w konkretnych obszarach, takich jak zdrowie noworodków i dzieci, choroby niezakaźne, zagrożenia zdrowia psychicznego i środowiska, a także dane dotyczące powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemów opieki zdrowotnej.

Ogólny zakres ochrony zdrowia - większy obraz

Światowy Dzień Zdrowia 2019 przypada w połowie między Światową Konferencją na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która odbyła się w Astanie w Kazachstanie w październiku 2018 r., A spotkaniem wysokiego szczebla w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które odbędzie się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2019 r. Dzień jest jednym z wiele możliwości komunikowania się na temat znaczenia równości w usługach opieki zdrowotnej, nie tylko dla zdrowia jednostek, ale także dla zdrowia gospodarek i całego społeczeństwa.

 źródło: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019/key-messages

Kluczowe wiadomości:

 • Zdrowie jest prawem człowieka; czas na zdrowie dla wszystkich.
 • Wiemy, że powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe, niech się stanie!
 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne oznacza, że ​​wszyscy ludzie mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, których potrzebują, kiedy i gdzie ich potrzebują, bez trudności finansowych.
 • Co najmniej połowa ludzi na świecie nie otrzymuje potrzebnych im usług zdrowotnych.
 • Każdego roku około 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa z powodu wydatków na zdrowie.
 • Ale kim są ci ludzie i jak możemy im pomóc? Aby uzyskać lepszy obraz tego, czego brakuje, potrzebujemy danych w podziale na płeć, wiek, dochód, lokalizację, wykształcenie i inne czynniki wpływające na dostęp do usług zdrowotnych.
 • Zdrowie jest prawem człowieka; każdy powinien mieć informacje i usługi, których potrzebuje, aby dbać o własne zdrowie i zdrowie swoich rodzin.
 • Jakość, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej jest podstawą powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Niebezpieczna i niska jakość ruin opieki zdrowotnej żyje i kosztuje rocznie miliardy dolarów, musimy zrobić więcej, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo usług zdrowotnych na całym świecie.
 • Podstawowa opieka zdrowotna powinna być pierwszym poziomem kontaktu z systemem opieki zdrowotnej, w którym osoby fizyczne, rodziny i społeczności otrzymują większość swojej opieki zdrowotnej - od promocji i profilaktyki po leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną - jak najbliżej miejsca zamieszkania i pracy.
 • W istocie podstawowa opieka zdrowotna polega na opiece nad ludźmi i pomaganiu im w poprawie ich zdrowia lub utrzymaniu dobrego samopoczucia, a nie tylko leczeniu pojedynczej choroby lub stanu.
 • Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje większość twoich potrzeb zdrowotnych przez całe życie, w tym usługi takie jak badania przesiewowe pod kątem problemów zdrowotnych, szczepionki, informacje o tym, jak zapobiegać chorobom, planowanie rodziny, leczenie długotrwałych i krótkoterminowych warunków, koordynacja z innymi poziomami opieki i rehabilitacja.
 • Podstawowa opieka zdrowotna jest opłacalnym i sprawiedliwym sposobem świadczenia usług zdrowotnych i pomaga krajom w osiągnięciu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • System opieki zdrowotnej z silną podstawową opieką zdrowotną zapewnia lepsze wyniki zdrowotne, jest opłacalny i poprawia jakość opieki.
 • Pracownicy służby zdrowia mają do odegrania kluczową rolę w kształceniu pacjentów w zakresie dbania o swoje zdrowie, koordynowania opieki i popierania potrzeb swoich pacjentów kierowników placówek służby zdrowia i decydentów.
 • Pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej mają stałe i zaufane relacje ze swoimi pacjentami i znają historię ich zdrowia; znajomość pełnego obrazu pomaga poprawić ich opiekę i oszczędza pieniądze.
 • Pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej znają tradycje, kultury i praktyki swoich społeczności, czyniąc je niezbędnymi podczas wybuchu lub sytuacji nadzwyczajnej.
 • Aby zdrowie stało się rzeczywistością, potrzebujemy: osób i społeczności, które mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, aby dbały o własne zdrowie i zdrowie swoich rodzin; wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia zapewniający wysokiej jakości opiekę skoncentrowaną na ludziach; oraz decydenci zobowiązani do inwestowania w podstawową opiekę zdrowotną.

 źródło: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019/calls-to-action

„Wzywa do działania”

Ogółu społeczeństwa

Opieka zdrowotna to twoje prawo i prawo Twojej rodziny, powiedzmy naszym przywódcom, że wszyscy ludzie zasługują na wysokiej jakości opiekę zdrowotną.

Porozmawiaj ze swoim lokalnym pracownikiem służby zdrowia o uzyskaniu informacji i wsparcia, którego potrzebujesz, aby dbać o własne zdrowie i zdrowie swojej rodziny.

Jakość opieki zdrowotnej jest dobra dla naszego zdrowia, dobra dla gospodarki i dobra dla społeczeństwa. Zadzwońmy do światowych liderów, aby zdrowie stało się rzeczywistością!

Pracowników służby zdrowia

Jesteś głosem swoich pacjentów. Połącz się z rówieśnikami i pozwól lokalnym liderom wiedzieć, że wspierasz zdrowie dla wszystkich. 

Pracownicy służby zdrowia mają możliwość zmiany życia ludzi dzięki wysokiej jakości poradom i opiece zdrowotnej. Upewnijmy się, że każdy ma dostęp do umiejętności i wiedzy pracowników służby zdrowia, takich jak Ty.

Wzmocnij swoich pacjentów, aby dbali o własne zdrowie. Odgrywasz istotną rolę w poznawaniu ich potrzeb i uczeniu ich, co mogą zrobić, aby stać się zdrowym.

Twórcy polityki

Zdrowie to wybór polityczny; upewnij się, że jest to uwzględnione we wszystkich politykach rządowych.

Konieczne są większe inwestycje w podstawową opiekę zdrowotną, aby urzeczywistnić powszechną ochronę zdrowia; możesz to zrobić.

W tym roku zobowiązują się do gromadzenia lepszych danych dotyczących zdrowia, abyśmy mogli kierować zasoby i wprowadzać zmiany tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Wróć