Przejdź do treści

Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy będzie realizowała w latach 2018-2019 kampanię z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą". Celem kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń  związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

Wróć