Przejdź do treści

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich powiatu garwolińskiego

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich powiatu garwolińskiego

W spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 14.01.2020 r. o godzinie 18.00 organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie Dorota Brojek oraz Kierownik Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Justyna Wałachowska.

PPIS w Garwolinie Dorota Brojek wyjaśniła zadania Inspekcji Sanitarnej, która stoi na straży bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu garwolińskiego. Spotkanie miało charakter merytoryczny, omawiano ważne zagadnienia dotyczące produkcji i sprzedaży żywności przygotowywanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Kierownik Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Justyna Wałachowska wyjaśniała zasady rejestracji i zatwierdzania zakładów zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Tematyka prelekcji budziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy, zadawano konkretne pytania, na które na bieżąco odpowiadały przedstawicielki Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie Dorota Brojek serdecznie zaprosiła Koła Gospodyń Wiejskich do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie przy ul. Wyszyńskiego 13 w celu wyjaśnienia szczegółów rejestracji, oraz zaoferowała pomoc w rozwiązywaniu trudności w interpretacji przepisów z zakresu bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Więcej informacji na temat produkcji żywności w warunkach domowych można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-zywnosci-w-warunkach-domowych/

Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Poradnik-Dobrej-Praktyki-Higienicznej-i-Produkcyjnej-przy-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci-niezwierz%C4%99cego-pochodenia-w-warunkach-domowych-z-wykorzystaniem-surowc%C3%B3w-ro%C5%9Blinnych.pdf

Więcej zdjęć na stronie Starostwa Powiatowego w Garwolinie

http://www.garwolin-starostwo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4131:spotkanie-z-kolami-gospodyn-wiejskich&catid=14&Itemid=435 

Wróć