Przejdź do treści

XXVIII Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2019

XXVIII Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2019

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie - 16 maja 2019 r. była organizatorem XXVIII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (Festiwal), który tradycyjnie już odbył się na Sali widowiskowej Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.

Festiwal, to wokalno-muzyczna forma edukacji prozdrowotnej, która swoim zakresem tematycznym obejmuje interpretację szeroko rozumianego zdrowia, z uwzględnieniem: zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny pracy i odpoczynku ucznia, profilaktyki uzależnień, profilaktyki chorób, higieny osobistej, bezpieczeństwa wypoczynku, Hasła Roku ogłaszanego przez Światową Organizację Zdrowia. Treści zawarte w piosenkach powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać unikanie zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

Festiwalowymi nauczycielami w promowaniu zdrowia były dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, które  w miłej dla ucha oprawie muzycznej przekazały nam treści prozdrowotne.

Honorowy patronat nad Festiwalem objął w tym roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Woźniak oraz Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, którego reprezentowała Iwona Kurowska - Wicestarosta.

W tegorocznym przedsięwzięciu prozdrowotnym wzięło udział 17 grup dziecięcych z przedszkoli miasta Garwolina i powiatu garwolińskiego.

Mali uczestnicy Festiwalu występowali na scenie w formie przeglądu piosenki o zdrowiu.

Pomysłów na zdrowie wśród dzieci przedszkolnych było wiele, którym towarzyszyły piękne stroje i dodatkowe eksponaty wnoszone wprost na scenę przez opiekunów grup, szumiały żywe drzewa, falowały nad głowami kwiaty. Było kolorowo, ciekawie i zabawnie.

Następnie w części konkursowej, prezentowało się 5 zespołów w kategorii szkoły podstawowe - klasy I-VI oraz 6 zespołów w kategorii starszych klas szkół podstawowych, czyli VII-VIII i III klas gimnazjalnych z powiatu garwolińskiego.

W tej kategorii wiekowej było również ciekawie. Piosenkom towarzyszył taniec, przemyślane choreografie i stroje.

Przewodniczącą Komisji była Dorota Brojek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie. W komisyjnym zespole pracowali również: Aleksandra Magdziak-Wiśniewska -Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie; Danuta Kalinowska - Aspirant w Zespole ds. Profilaktyki, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie; Justyna Wałachowska - Kierownik Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków w PSSE w Garwolinie; Julian Czaporowski muzyk z Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.

Kryteriami oceny utworów wokalno – muzycznych, w części konkursowej, były: treści prozdrowotne, ocenianie najwyżej (0 – 7 pkt.); umiejętności wokalne (0 – 5 pkt.) i walory artystyczne tj. dobór muzyki, choreografia, stroje (0 – 3 pkt.).

Laureaci XXVIII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu: 

Szkoły Podstawowe klasy I-IV

I Miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu, gmina Miastków Kościelny.

II Miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej, gmina Garwolin.

III Miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym,

Wyróżnienia:.

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli, gmina Miastków Kościelny.

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach. 

Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII i klasy III Gimnazjum

I Miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku, gmina Żelechów.

II Miejsce - Zespół Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie.

III Miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym.

Wyróżnienia:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance, gmina Wilga.

- Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie.

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli, gmina Miastków Kościelny.

Nagrody dla laureatów ufundowali: Zarząd Powiatu Garwolińskiego, Bank Spółdzielczy w Garwolinie oraz wszystkie Samorządy Gmin i Samorządy Miast w powiecie garwolińskim.

Serdecznie dziękujemy Staroście Powiatu Garwolińskiego, Prezesowi Banku Spółdzielczego oraz wszystkim Wójtom Gmin i Burmistrzom Miast za otrzymane wsparcie i współpracę w organizacji XXVIII Festiwalu.

Nagrodami w tym roku były: gry dydaktyczne, klocki konstrukcyjne, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy (piłki, rakiety do badmintona).

Każde przedszkole po występie otrzymało dużego misia trzymającego w łapkach 3 gry dydaktyczne i klocki. 

Laureaci I-ych miejsc w kategorii klas I – VI szkół podstawowych oraz klasy VII-VIII i III gimnazjum wezmą udział w 29. Finale Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, czyli etapie wojewódzkim, który odbędzie się 6 czerwca 2019 r., w Centrum Kultury i Sztuki - Scena Teatralna im. A. Meżeryckiego przy ulicy Świrskiego 31 w Siedlcach.

W przyjemny sposób przez małe i większe dzieci można było otrzymać receptę, jak dbać o zdrowie aby zachować je na długie lata.

Zapamiętajmy te rady z treści piosenek:

„…Bakteriom, wirusom głośno krzycz: Precz!...”

„…Warzywa i owoce jedź co dnia…”

„…O ruchu nie zapomnij, konserwanty mocno kopnij…” 

„…Co dzień biegać mi się chce.

Ciągły ruch, wody litry dwa,

Zawsze wyborem sport,

Nie komputerowa gra…” 

„…Nabiał, kasze, ryby

Będziesz pełen siły

A gdy formę trzymasz

Świat możesz zdobywać…”.

W imieniu organizatorów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie Dorota Brojek serdecznie dziękuje Dyrekcjom placówek oświatowych, Nauczycielom, Opiekunom i wszystkim Uczestnikom Festiwalu za udział i gratuluje wspaniałych występów.

Wyrazy wdzięczności składam również Dyrektorowi i zespołowi pracowników Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie za współpracę w organizacji Festiwalu.

Dorota Brojek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Garwolinie

Wróć