Komunikaty

Archiwum komunikatów

Szkolenie dla Próbkobiorców

W dniu 27.06.2017 r. w siedzibie WSSE przy ul. Żelaznej 79, zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla próbkobiorców pobierają…cych próbki wody na rzecz laboratoriów, w których system jakości prowadzonych badań„ wody zatwierdza Pań„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Więcej informacji o szkoleniu na stronie WSSE w Warszawie.

Czytaj więcej