Przejdź do treści

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z dnia 03.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z dnia 03.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie z dnia 03.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu garwolińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.04.2020 r.

  • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 339 / (53)
  • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 59 / (10)
  • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 5 / (0)
  • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 6 / (1)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Potwierdzony dziś 1 nowy przypadek zachorowania na COVID-19 w powiecie garwolińskim to kobieta (lat 36).
Osoba ta jest pracownikiem medycznym. Placówka medyczna jest zamknięta. Porady medyczne udzielane są telefonicznie.

Potwierdzony przypadek to przypadek rodzimy - transmisja w środowisku zawodowym.
Trwa dochodzenie epidemiologiczne, ustalana jest liczba kontaktów.

Stan zdrowia wszystkich osób z potwierdzonym zakażeniem na terenie powiatu jest monitorowany przez lekarzy i służby sanitarne.
W ramach swoich działań, zgodnie z procedurami, w każdym przypadku stwierdzenia zgłoszenia podejrzenia zachorowania lub zachorowania, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzają dochodzenie epidemiologiczne i ustalają osoby, które miały lub mogły mieć kontakt z osobą chorą. Postępowanie to ma celu objęcie tych osób kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego w stosunku do wszystkich osób chorych dochodzenia epidemiologicznego są w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie i są objęte poufnością.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: 
+48 22 523 88 80

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(jn, am)

Wróć