Przejdź do treści

Ostrzeżenia publiczne

Archiwum ostrzeżeń publicznych

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w partii produktu pn. Filet śledziowy a’la matias

Inspekcja Weterynaryjna poinformowała o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w dwóch z pięciu próbek fileta śledziowego a’la matias z partii poddanej urzędowej kontroli żywności. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą

Czytaj więcej

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie pałeczek Salmonella spp. na powierzchni jaj

Zagrożenie: W wyniku urzędowej kontroli i badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność bakterii Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj w 3 z 5 badanych próbek

Czytaj więcej

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie partii produktu pn. Metka cebulowa, 180 g ze względu na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes

W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej w jednej partii produktu pn. Metka cebulowa, 180 g, wykryto bakterie Listeria monocytogenes


Czytaj więcej

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii produktu pn. Chipsy bananowe, 250 g

Zagrożenie: W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu (5,6 ± 1,1 µg/kg)

Czytaj więcej

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie dwóch partii mięsa drobiowego ze względu na obecność Salmonella Enteritidis

W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto Salmonella Enteritidis w 1 z 5 próbek wycinków skórek szyi kurcząt oraz w 1 z 5 próbek ud z kurcząt należących do partii numer 232/2/222/20

Czytaj więcej