Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Epidemiologii

1) ocena zapadalności na choroby zakaźne, inwazyjne i niezakaźne oraz prowadzenie działalności profilaktycznej;
2) dokonywanie okresowych ocen i analiz skutków zagrożeń zdrowotnych oraz sytuacji epidemicznej chorób zakaźnych i niezakaźnych uwarunkowanych czynnikami środowiska;
3) nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
4) przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych chorób zakaźnych i zakażeń;
5) rejestracja, opracowywanie i analiza danych statystycznych, a w szczególności dotyczących zachorowań na choroby zakaźne;
6) nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnymi i szerzeniu się czynników alarmowych;
7) prowadzenie czynności przeciwepidemicznych w zakresie aktywnego nadzoru nad postępowaniem w szpitalach w przypadku wystąpienia ognisk epidemicznych;
8) nadzór bieżący nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz zapobieganiem zakażeniom w podmiotach wykonujących działalność leczniczą ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad sterylizacji, dezynfekcji, stosowanie procedur higienicznych;
9) ocena stopnia uodpornienia populacji;
10) nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych i zgłaszalnością Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych;
11) sporządzanie zbiorczych planów dotyczących ilości i rodzaju preparatów szczepionkowych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych oraz dystrybucja szczepionek.