Sekcja Higieny Pracy

Sekcja Higieny Pracy (HP)

Kierownik Sekcji - mgr inż. Grażyna Pełka

mgr inż. Dorota Świderska - Mł. Asystent

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
tel./fax: 25 684 35 95 wew. 46
25 684 33 08
25 684 39 57

pokój nr 3

psse.garwolin@pis.gov.pl
garwolin@psse.waw.pl