Przejdź do treści

Przydatne Linki

Przydatne linki

Przydatne linki - instytucje, urzędy, organizacje ułożone są w porządku alfabetycznym:

Biuro do spraw Substancji Chemicznych www.chemikalia.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 www.ciop.pl   
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  www.gios.gov.pl
Główny Inspektorat Farmaceutyczny   www.gif.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny  www.gis.gov.pl
Główny Inspektorat Weterynarii  www.wetgiw.gov.pl
Główny Urząd Miar  www.gum.gov.pl
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  www.gunb.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny  www.stat.gov.pl/gus
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych www.ijhar-s.gov.pl
Instytut Medycyny Pracy  www.imp.lodz.pl
Instytut Medycyny Wsi  www.imw.lublin.pl
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy www.ios.edu.pl
Instytut Żywności i Żywienia  www.izz.waw.pl
Krajowe Centrum ds. AIDS  www.aids.gov.pl
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  www.mazowieckie.pl
Ministerstwo Cyfryzacji www.gov.pl/cyfryzacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju
 www.mg.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Sportu
 www.gov.pl/sport
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Klimatu
 www.mos.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia  www.mz.gov.pl
Narodowy Instytut Leków www.nil.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny www.pzh.gov.pl
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa  www.piorin.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 www.piwet.pulawy.pl
Państwowa Agencja Atomistyki www.paa.gov.pl
Polski Komitet Normalizacyjny  www.pkn.pl
Polskie Centrum Akredytacji  www.pca.gov.pl
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji  www.pcbc.gov.pl
Polskie Towarzystwo Wakcynologii  www.ptwakc.org.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich  www.rpo.gov.pl 
Rządowe Centrum Legislacji  www.rcl.gov.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  www.sejm.gov.pl
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa  www.shl.org.pl
Urząd Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  www.uokik.gov.pl
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Warszawie
 
 www.wsse.waw.pl
  

INSTYTUCJE LOKALNE

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Garwolinie
http://www.straz-garwolin.ires.pl/  
 
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
http://bip.garwolin.kpp.policja.gov.pl/
 
Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie
http://www.garwolin.praca.gov.pl/
 
Sąd Rejonowy w Garwolinie
http://www.garwolin.sr.gov.pl/
 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
http://www.garwolin-starostwo.pl/  
 
Urząd Miasta Garwolin
http://www.garwolin.pl/