Przejdź do treści

Badania na nosicielstwo

WYTYCZNE POBIERANIA I TRANSPORTU próbek do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella /BRANŻOWCY/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W celu wykonania badania należy zaopatrzyć się w podłoża transportowe w siedzibie PSSE, zapisać się na badanie.

Badanie składa się z 3 prób, które należy pobierać przez 3 następujące po sobie dni tj. niedziela /wieczór/, poniedziałek, wtorek /rano/.
Każdego dnia używamy jednego kompletu probówki z podłożem transportowym Amies.

1. Badanie należy przynieść we wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00 /wszystkie 3 próby/ do Punktu Przyjmowania Próbek Epidemiologicznych
pokój nr 13.

2. Do badania należy dołączyć dokładnie wypełnione w jednym egzemplarzu:

- ZLECENIE na badanie mikrobiologiczne /wypełnić drukowanymi literami/ oraz

- ZLECENIE na przyjęcie i transport prób bo badań mikrobiologicznych.

Opłatę za badanie mikrobiologiczne w kwocie 96,00 zł (za 3 próbki) należy wpłacić na konto:
NBP O/O Warszawa 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach, 08-110 Siedlce,
ul. Poniatowskiego 31.
Podczas wykonywania płatności należy na dowodzie wpłaty wpisać NIP firmy, na którą będzie wystawiona faktura. W przypadku nie podania numeru NIP firmy podczas płatności, faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną/ zlecającego badanie.

Próbki będą przyjmowane po okazaniu dowodu wpłaty.

(Brak możliwości wpłaty w kasie PSSE w Garwolinie)

Opłatę za ZLECENIE przyjęcia i transportu prób bo badań mikrobiologicznych w kwocie 25 zł należy uiścić w kasie PSSE w Garwolinie najpóźniej w dniu dostarczenia próbek do badań.

Próbki będą przyjmowane po okazaniu dowodu wpłaty.

Wynik badania należy odbierać w pokoju nr 24 od czwartku w następnym tygodniu po dostarczeniu próbek.

Książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych należy nabyć we własnym zakresie. PSSE w Garwolinie nie prowadzi sprzedaży książeczek.

Wyniki badań do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych wpisuje lekarz.

Sposób pobierania próbek kału do badania:

  • wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką;
  • trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału;
  • włożyć wymazówkę do probówki;
  • upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę;
  • probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki;
  • każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane powyżej;
  • probówki przechowywać w temperaturze pokojowej.

W przypadku problemu z pobraniem próbki wymazu z kału można wykonać wymaz z odbytu w taki sposób, aby na wymazówce widoczny był wyraźny ślad kału.