Przejdź do treści

Badania Sporotestów

Wytyczne dotyczące próbek testów biologicznych użytych do kontroli skuteczności działania urządzeń sterylizacyjnych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Testy biologiczne należy przynieść we wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00 do Punktu Przyjmowania Próbek – pokój nr 13.
2. Do badania należy dołączyć wypełnione w jednym egzemplarzu:
- Protokół pobrania   próbek  z  dnia …………..
 Cel badania: sprawdzenie skuteczności działania urządzenia sterylizacyjnego przy użyciu testów biologicznych
- Zlecenie na przyjęcie i transport sporotestów do badań  w kierunku skuteczności działania urządzenia sterylizacyjnego.

Opłatę za badanie należy wpłacić na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 31
nr 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000, po otrzymaniu faktury za badanie.

Opłatę za ZLECENIE przyjęcia i transportu sporotestów do badań  w kierunku skuteczności działania urządzenia sterylizacyjnego w kwocie 25,40 zł (przy dostarczeniu maksymalnie 3 próbek przez jednego przedsiębiorcę danego dnia, każda kolejna próbka będzie liczona oddzielnie), należy uiścić w kasie PSSE w Garwolinie w dniu dostarczenia próbek do badań lub na podstawie otrzymanej faktury.