Przejdź do treści

Ankieta

Ankieta

Szanowni Państwo,

W związku z potrzebą ciągłego doskonalenia świadczonych przez nas usług, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny naszej pracy i instytucji poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Poznanie Państwa opinii jest dla nas bardzo ważne, gdyż pozwoli w pełni dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety.

Wypełniony druk uprzejmie prosimy przesłać e-mailem na adres psse.garwolin@pis.gov.pl lub faxem albo pocztą na adres: PSSE w Garwolinie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin.

Wypełnioną ankietę można również wrzucić do skrzynki "Ankiety" w siedzibie PSSE w Garwolinie.