Przejdź do treści

O nas

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie została utworzona w 1954 r.
Obszar działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie obejmuje p
owiat garwoliński, w skład którego wchodzą:
- 2 miasta: Garwolin, Łaskarzew;
- 2 miasto-gminy: Pilawa, Żelechów;
- 10 gmin: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Miastków Kościelny, Sobolew, Wilga, Trojanów.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Garwolinie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest Pani mgr Dorota Brojek.

Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie pełniącym jednocześnie funkcję zastępcy Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest Pani mgr inż. Grażyna Pełka.

Celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych. Cel ten jest realizowany poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami:
- higieny środowiska;
- higieny pracy w zakładach pracy;
- higieny procesów nauczania i wychowania;
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, oraz poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia.

Realizacja powyższych zadań ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Podstawowe przepisy prawne, na których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie opiera swoją działalność to:

i inne przepisy obowiązujące podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami prowadzone w formie jednostek budżetowych.