Sekcja Epidemiologii

Sekcja Epidemiologii (EP)

Kierownik Sekcji - mgr Monika Jaworska-Tudek

mgr Agnieszka Mazurek - St. Asystent
mgr Renata Owczarczyk - St. Asystent

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
tel./fax: 25 684 35 95 wew. 43
25 684 33 08
25 684 39 57

pokój nr 5, Kierownik pokój nr 6

psse.garwolin@pis.gov.pl