Badania na nosicielstwo

 

WYTYCZNE POBIERANIA I TRANSPORTU

próbek do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella

/BRANŻOWCY/

 1. W celu wykonania badania należy zaopatrzyć się w podłoża transportowe w siedzibie PSSE, zapisać się na badanie.

Badanie składa się z 3 prób, które należy pobierać przez 3 następujące po sobie dni tj. niedziela /wieczór/, poniedziałek, wtorek /rano/. Każdego dnia używamy jednego kompletu probówki z podłożem transportowym Amies.

 1. Badanie należy przynieść we wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00 /wszystkie 3 próby/ do Punktu Przyjmowania Próbek Epidemiologicznych – pokój nr 11.
 2. Do badania należy dołączyć dokładnie wypełnione w jednym egzemplarzu:

- ZLECENIE na badanie mikrobiologiczne /wypełnić drukowanymi literami/ oraz

- ZLECENIE na przyjęcie i transport prób bo badań mikrobiologicznych.

 1. Opłatę za badanie mikrobiologiczne w kwocie 84 zł (za 3 próbki) należy wpłacić na konto NBP O/O Warszawa 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 31.

Próbki będą przyjmowane po okazaniu dowodu wpłaty.

(Brak możliwości wpłaty w kasie PSSE Garwolin)

 1. Opłatę za ZLECENIE przyjęcia i transportu prób bo badań mikrobiologicznych w kwocie 30 zł należy uiścić w kasie PSSE Garwolin w dniu pobrania wymazówek do badań.

Próbki będą przyjmowane po okazaniu dowodu wpłaty.

 1. Wynik badania należy odbierać w pokoju nr 5 od czwartku w następnym tygodniu

     po dostarczeniu prób.

 1. Książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych należy nabyć we własnym zakresie.

PSSE w Garwolinie nie prowadzi sprzedaży książeczek.

 1. Wyniki badań do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych wpisuje lekarz.

Sposób pobierania próbek kału do badania:

 • wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką;
 • trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału;
 • włożyć wymazówkę do probówki;
 • upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę;
 • probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki;
 • każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane powyżej;
 • probówki przechowywać w temperaturze pokojowej.

W przypadku problemu z pobraniem próbki wymazu z kału można wykonać wymaz z odbytu w taki sposób, aby na wymazówce widoczny był wyraźny ślad kału.

Zlecenie na przyjęcie i transport prób do badań mikrobiologicznych oraz zlecenie na badanie mikrobiologiczne znajdują się w zakładce Pliki do pobrania