Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

1) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym placówek nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą;
2) nadzór nad placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
3) nadzór nad higieną procesu nauczania oraz ocena warunków higienicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych;
4) prowadzenie ewidencji i dokumentacji nadzorowanych obiektów;
5) współudział w odbiorach obiektów nowych, adaptowanych lub modernizowanych;
6) wydawanie opinii sanitarnych dla placówek oświatowo-wychowawczych.