Sekcja Higieny Komunalnej

Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Kierownik Sekcji - inż. Małgorzata Kałczyńska

mgr Anna Robakowska - St. Asystent
inż. Danuta Frelik - St. Asystent
Bożenna Wielgosz - St. Asystent
mgr inż. Katarzyna Zabost - St. Asystent

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
tel./fax: 25 684 35 95 wew. 42
25 684 33 08
25 684 39 57

pokój nr 8, Kierownik pokój nr 10

psse.garwolin@pis.gov.pl