Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻ)

Kierownik Sekcji - mgr inż. Justyna Wałachowska

mgr inż. Małgorzata Burno-Ostaszewska - St. Asystent
Ewa Kruszewska - St. Asystent
Mirosława Kaczorowska - St. Asystent
inż. Iwona Bąk - St. Asystent

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
tel./fax: 25 684 35 95 wew. 32
25 684 33 08
25 684 39 57

pokój nr 13, Kierownik pokój nr 16

psse.garwolin@pis.gov.pl