Promocja zdrowia

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ)

Zadania w zakresie promocji zdrowia realizuje w PSSE w Garwolinie Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Renata Liszewska - St. Asystent
mgr Elżbieta Gugała - St. Asystent

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
tel./fax: 25 684 35 95 wew. 33
25 684 33 08
25 684 39 57

pokój nr 1

psse.garwolin@pis.gov.pl